• آموزش ریاضی عمومی ۱ دانشگاه

 • هزینه ثبت نام در دوره : 10,000 ریال

 • ظرفیت : 100 حد نصاب: 23
  وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/5/14
  تعداد شرکت کننده ها : نفر نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/5/14 تاریخ پایان دوره : 1398/5/14
  • آموزش ریاضی عمومی ۱ دانشگاه
  • مدرسان